Saavutettavuus ja SEO


Toistaiseksi saavutettavuuden vaatimuksia velvoitetaan lain voimalla vain julkisen sektorin toimijoilta sekä joiltain muilta lain luettelemilta organisaatioita ja tietyt ehdot täyttäviltä sivustoilta. Pääsääntöisesti yksityinen sektori on kuitenkin lain velvoitteiden ulkopuolella.

Mutta asioita ei pidä tehdä vain koska laki niin määrää vaan siksi, että se on oikein (ja tosiasiassa hyödyllistä).

Laitetaanpa tähän muutamia perusteluja.

Miten saavutettavuus hyödyttää SEO ominaisuuksia?

Saavutettavuuden ja hakukoneiden huomioimisen keinot ovat pitkälti samoja.

Sivuston tekniikka – koodi

Se tekniikka, jolla sivuston sisältö on tuotettu eli HTML-koodi ei juuri merkitse mitään näkevälle käyttäjälle, joka käyttää sisältöä tyypilliseen tapaan hiirellä tai lääppimällä kosketusnäyttöä. Ja ehkä juuri tästä syystä suuri osa verkkosivujen tekijöistäkään ei edes ymmärrä miten sivut tulisi oikeasti toteuttaa ja miksi.

Keitä sivun rakenteen kooditoteutus kiinnostaa?  Vastaus: Kahta käyttäjäryhmää;

  • avustavia tekniikoita käyttäviä ihmisiä
  • hakukoneiden indeksointirobotteja

He/ne tarkastelevat sivuston sisältöä koodin näkökulmasta. Koodin, ja vain koodin. Siksi on tärkeää, että sivu on oikein tehty.

Eli kun toteutat sivuston sivurakenteet oikein tuotetulla, hyvälaatuisella spesifikaatioiden mukaisella HTML-koodilla sivu toimii avustaville tekniikoille ja hakukoneille!

Sivuston hyvä sisältö

Hakukoneiden indeksointia kiinnostaa käytännössä vain se, että hakukoneen ehdottama hakutulosta vastaisi mahdollisimman hyvin sitä mitä hakukone olettaa haluttavan. Tämän varmistamisessa auttaa parhaiten mahdollisimman hyvin tuotettu sisältö.

Hyvään sisältöön kuuluu selkeä ja loogin sisällön rakenne. Sopiva määrä tekstiä ja ymmärrettävästi kirjoitettuna.

Hyvään tekstiin liittyy oikein käytettynä väliotsikoita ja selkeästi ilmaistuja linkkejä. Väliotsikoiden käyttäminen hierarkisesti oikein (oikea otsikkotaso) on vaikkapa ruudunlukijan käyttäjälle kriittisen tärkeää mutta se on myös selkeä viesti hakukoneille, että sivuston sisältö oikein tuotettua ja todennäköisesti laadukasta. Sijoitetaan se siis tuloksissa kilpailijan edelle.

Visuaaliset elementit ja värit

On helppo ymmärtää, että havaittavuuden periaatteen toteutumiseksi värejä on käytettävä oikein ja graafisille elementeille annettava vaihtoehtoinen sisältö (alt-teksti) mikäli se on sisällön informaatio kannalta olennaista.

Selainten työkalut osaavat jo nyt tunnistaa useita saavutettavuuden vastaisia tilanteita ja uskon vakaasti, että niitä samoja havaintoja käytetään hakutuloslistauksessa sijoittumisen kriteereinä. Ellei vielä, niin varmasti pian.

Tässä tosin selaimet ja ohjelmalliset työkalut tekevät runsaasti virhetulkintoja. Esimerkiksi niiltä joko jää havaitsematta selkeitä kontrastivirheitä tai ne voivat tulkita virheeksi alt-tekstin puuttumisen silloinkin kun alt-tekstiä ei olisi tarvittu. Mutta…

Varmistamalla itse sivuston saavutettavuuden myös näiltä osin, on samat tekijät varmistettu mahdollisimman hyvin myös hakukoneiden kannalta. Jälleen kerran saavutettavuus on yhtä kuin SEO vaatimukset.

Muita ominaisuuksia

Saavutettavuus ja SEO ovat molemmat laajoja kokonaisuuksia mutta molemmat niistä perustuvat teknisesti oikein toteutettuun sivun selkeään rakenteeseen, hyvään sisältöön ja kaikkien käyttäjien huomioimiseen. Näiden lisäksi saavutettavuuden sivutuotteena saadaan yleensä:

  • helpompi sisällöntuotanto
  • varmempi tekninen toteutus
  • parempi tekninen ylläpito ja yhteensopivuus
  • sivuston parempi suorituskyky (sivujen latautuminen)
  • parempi yleinen käyttökokemus

Eli miksi siis saavutettavuuteen kannattaa panostaa?

Koska sen avulla saadaan oheistuotteena paljon sellaista, johon yritettäisiin muuten panostaa lisätyönä kun se kaikki olisi saatavilla saavutettavuuden ohessa. Ja edelleen muistutuksena – saavutettavan sisällön tuottaminen ei maksa sen enempää kuin muukaan. Päin vastoin, kerralla oikein tehty sisältö on halvempaa tuottaa ja kun se on vieläpä liiketaloudellisesti kannattavampaa, niin miksi saavutettavuuteen ei sitten panosteta.

Ota hyvä alku aiheeseen ja tilaa kirjani. Se on tuossa vain napin painalluksen päässä.

Osta Saavutettavuusopas-kirja

PS. Palaan tähän lain velvoittavuuteen myöhemmässä artikkelissa. Asiat ovat nimittäin muuttumassa ja voin jo hyvin varmasti todeta, että pian laki tulee velvoittamaan myös entistä useampia yksityisiä toimijoita. Tästä lisää tulevissa artikkeleissa.