• WCAG 2.2 – mitä tarkoittaa?


  WCAG ohjeisto on se, joka käytännössä määrittää sovellettavat kriteerit kun tarkastellaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Ohjeisto on jo aikuisessa iässä. Sen kehittäminen alkoi 1990-luvulla ja ensimmäinen versio julkaistiin 1995. W3C suositukseksi WCAG 1.0 tuli 5.5.1999. Version 2.0 ensimmäinen ehdotus esiteltiin jo 2001 ja viralliseksi standardiksi se tuli vasta 2012. Kuten huomaamme, kovin nopeaa standardoimiskehitys ei ole. Ei…

  Lue lisää: WCAG 2.2 – mitä tarkoittaa?
 • Otsikoinnin merkityksestä


  Verkkosivut. muodostuvat kolmella tekniikalla; HTML, CSS ja JavaScript. HTML merkkauksen tehtävänä on toteuttaa sivun rakenne, CSS muotoiluilla toteutetaan sivun ulkoasu ja JavaScrip koodilla tarvittaessa lisätoiminnallisuutta. Tämä jako on tärkeä ymmärtää myös saavutettavuuden kannalta ja on tärkeää myös tavallisille sisällöntuottajille. Tässä artikkelissa käsittelen ainoastaan HTML roolia ja senkin osalta ainoastaan otsikoita. HTML – miksi sen oikeellisuus…

  Lue lisää: Otsikoinnin merkityksestä
 • Saavutettavuus ja SEO


  Toistaiseksi saavutettavuuden vaatimuksia velvoitetaan lain voimalla vain julkisen sektorin toimijoilta sekä joiltain muilta lain luettelemilta organisaatioita ja tietyt ehdot täyttäviltä sivustoilta. Pääsääntöisesti yksityinen sektori on kuitenkin lain velvoitteiden ulkopuolella. Mutta asioita ei pidä tehdä vain koska laki niin määrää vaan siksi, että se on oikein (ja tosiasiassa hyödyllistä). Laitetaanpa tähän muutamia perusteluja. Miten saavutettavuus hyödyttää…

  Lue lisää: Saavutettavuus ja SEO
 • Alt-teksti kuville vai eikö sittenkään


  Varmasti yksi yleisimmin tiedetty ja noudatettu ohje saavutettavan sisällön luomisessa on antaa kuville ja graafisille elementeille vaihtoehtoinen sisältö eli ns. alt-teksti. On hyvä, että asia tunnetaan mutta alt-tekstin käyttäminen ei olekaan niin yksioikoinen asia kuin usein kuvitellaan. Itse asiassa sitä ei yleensä tarvittaisi lainkaan ja olisi jopa parempi ettei sitä olisi käytetty. Miksi? Siitä tarkemmin…

  Lue lisää: Alt-teksti kuville vai eikö sittenkään
 • Saavutettavuus on yksityisyyttä ja tietoturvaa


  Saavutettavat toteutukset mahdollistavat käyttäjille palveluiden käytön itsenäisesti mikä edistää myös käyttäjien yksityisyyttä että tietoturvaa. Omien tunnusten, pankki- ja taloustietojen tai terveystietojen ei tarvitse tulla kenenkään muun tietoon. Tutun ja luetetun avustajankin käyttäminen voi olla kiusallista arkaluoteisten asioiden hoidossa.  Kirjoitin aiheesta Corellian blogiin, josta voi lukea artikkelin. 

  Lue lisää: Saavutettavuus on yksityisyyttä ja tietoturvaa
 • Lomaketarkistuksista ja virheilmoituksista


  Lomakkeiden toteuttamien saavutettavina on hyvinkin mahdollista HTML-tekniikoilla. Periaatteessa saavutettavan lomakkeen toteuttaminen on helppoa mutta kokonaisuuteen liittyy monia yksityiskohtia. Yksi näistä on lomakkeiden syötteen tarkistus ja käyttäjien informoiminen väärin annetusta syötteestä. Aihe on hyvin laaja eri käyttötilanteineen, joten käsittelen tässä vain yhtä tilannetta, jollaiseen törmäsin hetki sitten verkossa. Validointi ja ilmoitukset Lomakkeella annettu syöte validoidaan eli…

  Lue lisää: Lomaketarkistuksista ja virheilmoituksista
 • Tarkista värikontrasti helposti


  Saavutettavat värit ja kontrasti Saavutettavuuden onnistumiskriteereistä yksi helpoimmin määritettäviä ja mitattavia onnistumiskriteereitä on väri ja värien keskinäinen kontrasti.  Väreistä ja niiden kontrastista säädetään WCAG ohjeiston Havaittavuuden periaatteen kohdassa 1.4.3  Kontrasti (minimitaso AA) sekä kohdassa 1.4.6 Kontrasti (minimitaso AAA).  Värien kontrastin minimivaatimukset on säädetty erikseen erikokoiselle tekstille.  Tasolla AA vähimmäiskontrasti on 4.5:1 paitsi suurelle tekstille 3:1 …

  Lue lisää: Tarkista värikontrasti helposti
 • Saavutettavuustestausta selaimessa


  Saavutettavuuden toteutuminen on suurelta osin sisällön toteuttamista oikein ja osaavan tekijän on helppo arvioida toteutusta itsekin. Joskus kuitenkin yksittäisten detaljien huomaaminen on vaikeaa. Sivun saavutettavuutta voi testata myös ohjelmallisesti selaimeen asennetun lisäosan avulla. Yksi tällainen on axe. axe extension Google Chromeen Deque Systems Inc -yritys on saavutettavuuteen erikoistunut taho, joka pyrkii edistämään saavutettavuuden toteutumista. Yksi…

  Lue lisää: Saavutettavuustestausta selaimessa
 • Saavutettavuus ja käytettävyys


  Saavutettavasta suunnittelusta Verkkosivuston tekeminen saavutettavaksi kaikille käyttäjille viittaa siihen, että käyttäjien tulee saada sivustolta sieltä hakemansa informaatio. Saavutettavuuden lisäksi sivuston tulisi olla mahdollisimman hyvä ja sujuva käyttää. Nämä kaksi ovat eri asioita vaikka niitä harvoin toisistaan erotetaan. Saavutettavuus on se minimi, joka jokaisen verkkosivun on täytettävä. Ilman sitä, ei sisältö ole käytettävissä. Miten saavutettavuutta mitataan…

  Lue lisää: Saavutettavuus ja käytettävyys