Kategoria: tekniikka

 • Otsikoinnin merkityksestä

  Categories: ,

  Verkkosivut. muodostuvat kolmella tekniikalla; HTML, CSS ja JavaScript. HTML merkkauksen tehtävänä on toteuttaa sivun rakenne, CSS muotoiluilla toteutetaan sivun ulkoasu ja JavaScrip koodilla tarvittaessa lisätoiminnallisuutta. Tämä jako on tärkeä ymmärtää myös saavutettavuuden kannalta ja on tärkeää myös tavallisille sisällöntuottajille. Tässä artikkelissa käsittelen ainoastaan HTML roolia ja senkin osalta ainoastaan otsikoita. HTML – miksi sen oikeellisuus…

 • Lomaketarkistuksista ja virheilmoituksista

  Categories: ,

  Lomakkeiden toteuttamien saavutettavina on hyvinkin mahdollista HTML-tekniikoilla. Periaatteessa saavutettavan lomakkeen toteuttaminen on helppoa mutta kokonaisuuteen liittyy monia yksityiskohtia. Yksi näistä on lomakkeiden syötteen tarkistus ja käyttäjien informoiminen väärin annetusta syötteestä. Aihe on hyvin laaja eri käyttötilanteineen, joten käsittelen tässä vain yhtä tilannetta, jollaiseen törmäsin hetki sitten verkossa. Validointi ja ilmoitukset Lomakkeella annettu syöte validoidaan eli…

 • Tarkista värikontrasti helposti

  Categories:

  Saavutettavat värit ja kontrasti Saavutettavuuden onnistumiskriteereistä yksi helpoimmin määritettäviä ja mitattavia onnistumiskriteereitä on väri ja värien keskinäinen kontrasti.  Väreistä ja niiden kontrastista säädetään WCAG ohjeiston Havaittavuuden periaatteen kohdassa 1.4.3  Kontrasti (minimitaso AA) sekä kohdassa 1.4.6 Kontrasti (minimitaso AAA).  Värien kontrastin minimivaatimukset on säädetty erikseen erikokoiselle tekstille.  Tasolla AA vähimmäiskontrasti on 4.5:1 paitsi suurelle tekstille 3:1 …

 • Saavutettavuustestausta selaimessa

  Categories: ,

  Saavutettavuuden toteutuminen on suurelta osin sisällön toteuttamista oikein ja osaavan tekijän on helppo arvioida toteutusta itsekin. Joskus kuitenkin yksittäisten detaljien huomaaminen on vaikeaa. Sivun saavutettavuutta voi testata myös ohjelmallisesti selaimeen asennetun lisäosan avulla. Yksi tällainen on axe. axe extension Google Chromeen Deque Systems Inc -yritys on saavutettavuuteen erikoistunut taho, joka pyrkii edistämään saavutettavuuden toteutumista. Yksi…